NL Comité Ondernemerschap en Financiering

EL&I heeft in augustus 2011 het Comité voor Ondernemerschap en Financiering ingesteld. 

De Raad heeft de afgelopen vier jaar een stimulerende rol gespeeld bij de oprichting van veertig microfinancieringspunten en het verlenen van een krediet aan bijna 1700 ondernemers. Het Comité werkt in de praktijk nauw samen met uitvoeringsorganisaties op het terrein van microfinanciering zoals Eigenbaas.nl. 

Het comité zet zich in om een verdere uitrol en professionalisering van microfinanciering in Nederland te bewerkstelligen. Het comité heeft een aanjagende rol bij het beschikbaar stellen van micro- en MKB financiering en helpt bij het vergroten van de bekendheid van alternatieve financieringsvormen in Nederland. Ook het vergroten van het financieringsbewustzijn en bijdragen aan een positieve aandacht voor ondernemerschap in den brede, met nadruk op jong en innovatief ondernemerschap.

Heleen is toegetreden in 2013.

© 2013 Heleen Dura -Van Oord